THÔNG BÁO CHO FV VỀ TÌNH TRẠNG BẢO HIỂM CỦA BẠN

Khi đăng ký thông tin tại Bệnh viện FV hoặc Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn, vui lòng cung cấp các thông tin chi tiết về bảo hiểm của bạn, gồm tên của nhà cung cấp bảo hiểm, loại hình bảo hiểm, số hợp đồng. Những thông tin này thường được in sẵn trên thẻ bảo hiểm của bạn. Do quy trình thanh toán áp dụng cho bệnh nhân có bảo hiểm và không bảo hiểm khác nhau cũng như cho mỗi công ty bảo hiểm cũng khác nhau, vì thế thông tin này sẽ giúp nhân viên bảo hiểm của bệnh viện chuẩn bị dịch vụ thanh toán phi tiền mặt, cung cấp các tài liệu y tế và hóa đơn cần thiết cho bạn nhanh chóng hơn trong trường hợp công ty bảo hiểm không thanh toán trực tiếp với bệnh viện nhằm giúp bạn có đầy đủ hồ sơ để yêu cầu hoàn trả sớm.

  1. Đầu tiên, bạn cần điền vào đơn đăng ký, xác nhận loại hình bảo hiểm của bạn
  2. Đưa thẻ bảo hiểm của bạn cho nhân viên lễ tân
  3. Ký giấy chấp thuận cho phép chúng tôi cung cấp thông tin sức khỏe của bạn cho công ty bảo hiểm

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ thanh toán trực tiếp phi tiền mặt, vui lòng liên hệ Văn phòng Bảo hiểm ở tầng Trệt – Toà nhà F – Bệnh viện FV hoặc gặp nhân viên bảo hiểm ở Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn.

Vui lòng cập nhật cho chúng tôi biết thông tin khi bạn có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng bảo hiểm.

Thủ Tục Nhập Viện Và Xuất Viện

Nhập viện theo kế hoạch

Trong thời gian từ 3 đến 4 ngày trước khi bạn nhập viện, nhân viên bảo hiểm của FV sẽ gửi đơn yêu cầu bảo lãnh thanh toán cho công ty bảo hiểm để sớm nhận được xác nhận bảo lãnh thanh toán chi phí nằm viện của bạn. Chúng tôi chỉ thực hiện quy trình này khi công ty bảo hiểm của bạn thuộc hệ thống thanh toán trực tiếp với FV nhưng thường thì có khả năng không thực hiện được đối với các công ty bảo hiểm khác ngoài hệ thống thanh toán trực tiếp (xem phần trên).

Xin lưu ý rằng, đơn xin yêu cầu bảo lãnh thanh toán có được công ty bảo hiểm chấp thuận hay không còn tùy thuộc vào hợp đồng bảo hiểm của bạn. Nếu công ty bảo hiểm từ chối thanh toán chi chí nằm viện của bạn do điều khoản loại trừ theo hợp đồng bảo hiểm, bạn cần hiểu rằng nhân viên bảo hiểm của FV chỉ là người hỗ trợ và không thể can thiệp đến quyết định của công ty bảo hiểm.

Thường thì công ty bảo hiểm của bạn sẽ gửi thư bảo lãnh thanh toán cho chúng tôi xác nhận thanh toán viện phí với một khoản tiền nhất định và/hoặc trong một khoảng thời gian điều trị nhất định với một số loại trừ nào đó tùy thuộc vào chính sách bảo hiểm của bạn. Nếu chi phí nằm viện của bạn vượt quá số tiền được chấp thuận hoặc thời gian nằm viện dài hơn dự kiến, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm thư bảo lãnh thanh toán từ công ty bảo hiểm.

Vào ngày nhập viện, nếu công ty bảo hiểm của bạn chưa gửi thư bảo lãnh thanh toán thì bạn phải đặt cọc và khoản đặt cọc này sẽ được hoàn lại cho bạn sau khi chúng tôi nhận được thư bảo lãnh thanh toán. Nếu đến khi bạn xuất viện, công ty bảo hiểm vẫn chưa gửi thư bảo lãnh thanh toán thì bạn sẽ phải thanh toán toàn bộ viện phí và sau đó yêu cầu bồi hoàn từ công ty bảo hiểm. Văn phòng Bảo hiểm FV luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn các thủ tục yêu cầu bồi thường trong trường hợp này.

Nhập viện cấp cứu

Nếu công ty bảo hiểm của bạn thuộc hệ thống thanh toán trực tiếp với FV, chúng tôi sẽ liên hệ với họ để yêu cầu thư bảo lãnh thanh toán và thông thường sẽ được xác nhận trong vòng 24 giờ làm việc. Trong khi chờ xác nhận từ công ty bảo hiểm, bạn được yêu cầu đặt cọc theo quy định của bệnh viện. Khoản đặt cọc của bạn sẽ được hoàn trả đầy đủ ngay khi Văn phòng Bảo hiểm FV nhận được thư bảo lãnh thanh toán.

Nếu công ty bảo hiểm của bạn không thuộc mạng lưới thanh toán trực tiếp của FV, chúng tôi vẫn có thể yêu cầu bảo lãnh thanh toán từ công ty bảo hiểm của bạn. Khoản tiền bạn đặt cọc sẽ được hoàn lại cho bạn sau khi chúng tôi nhận được thư bảo lãnh thanh toán.

Trường hợp chúng tôi không yêu cầu hoặc không chấp nhận bảo lãnh thanh toán từ công ty bảo hiểm của bạn thì bạn phải đặt cọc và sau đó thanh toán tất cả chi phí phát sinh khi xuất viện.

Xuất viện

Vào thời điểm xuất viện, nếu bạn được hưởng dịch vụ thanh toán phi tiền mặt thì bạn cần đến quầy Thu ngân tại khu vực lầu trại (hoặc đến quầy thu ngân của khoa Cấp cứu sau giờ hành chính hoặc vào ngày cuối tuần) để làm thủ tục xuất viện. Bạn phải ký tên trên các hoá đơn và thanh toán các khoản chi phí có thể phát sinh sau:

  • Chi phí liên quan đến dịch vụ phụ trội không được bảo hiểm thanh toán (ví dụ: chi phí điện thoại, chi phí nâng cấp phòng),
  • Khoản loại trừ không được thanh toán theo chính sách bảo hiểm của bạn,
  • Khoản chi phí bị công ty bảo hiểm từ chối thanh toán, hoặc
  • Khoản chi phí vượt quá hạn mức bảo lãnh thanh toán đã được công ty bảo hiểm xác nhận trong thư bảo lãnh thanh toán

Sau khi bạn thanh toán, Nhân viên Tính phí Nội trú (thư ký khu điều trị nội trú nơi bạn nằm viện) sẽ cung cấp các giấy tờ xuất viện và giấy hẹn ngày tái khám của bạn.