CHÍNH SÁCH CỦA FV

“Dịch Vụ Thanh Toán Phi Tiền Mặt” Và Hệ Thống Thanh Toán Trực Tiếp

FV đã ký kết thỏa thuận thanh toán trực tiếp (còn được gọi là Thỏa Thuận Bên Thứ Ba) với nhiều công ty bảo hiểm. Vì thế, hầu hết dịch vụ tại Bệnh viện FV đều có thể được áp dụng theo hình thức thanh toán phi tiền mặt. Nếu công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm của bạn nằm trong hệ thống các công ty hợp tác thanh toán trực tiếp với FV, điều đó có nghĩa là bệnh viện sẽ liên hệ, áp dụng và chấp nhận thanh toán trực tiếp từ công ty bảo hiểm, thật thuận tiện và giúp bạn yên tâm hơn.

Như đã đề cập ở trên, trong khi một số công ty bảo hiểm hợp tác với FV có thoả thuận thanh toán cho cả dịch vụ nội trú và ngoại trú theo chính sách thanh toán trực tiếp của họ thì đa số các công ty bảo hiểm khác chỉ thanh toán trực tiếp cho dịch vụ nội trú. Ngoài ra, mỗi chương trình bảo hiểm đều có các điều khoản loại trừ, các khoản khấu trừ và giới hạn thanh toán riêng, do đó, một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị của bạn có thể sẽ không được công ty bảo hiểm chấp nhận thanh toán tại FV. Khi đó, bệnh nhân sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí không được bảo hiểm thanh toán. Dưới đây là một số tình huống có thể xảy ra để bạn tham khảo:

  • Nếu trong quá trình xét nghiệm chẩn đoán thêm, phát hiện có bệnh khác không liên quan trực tiếp đến chẩn đoán ban đầu khi bệnh nhân nhập viện
  • Nếu trong quá trình điều trị, chẩn đoán của bác sĩ thay đổi so với chẩn đoán ban đầu khi bệnh nhân nhập viện
  • Nếu phát hiện nguyên nhân của bệnh phát sinh trước khi bắt đầu thời gian được trả bảo hiểm
  • Nếu một số mục (vật tư hoặc thuốc: vitamin, thuốc bổ) được nêu rõ ràng trong hợp đồng bảo hiểm là “loại trừ”

Tất cả những yếu tố này có thể khác nhau tùy vào công ty bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm, nhân viên Văn phòng bảo hiểm FV sẵn sàng hỗ trợ bệnh nhân để hiểu rõ hơn về hợp đồng bảo hiểm của họ. Vui lòng xem danh sách các công ty hợp tác thanh toán trực tiếp với Bệnh viện FV ở cuối tài liệu này.

Dịch vụ điều trị nội trú

Nếu bạn phải nhập viện, chúng tôi sẽ liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn để yêu cầu xác nhận bảo lãnh thanh toán. Thường thì chúng tôi sẽ nhận được thư xác nhận thanh toán trong vòng 4 đến 48 giờ làm việc sau khi gửi toàn bộ hồ sơ cần thiết tới công ty bảo hiểm hoặc công ty được ủy quyền giải quyết bồi thường của công ty bảo hiểm đó (ví dụ như công ty môi giới). Tuy nhiên, trong trường hợp bạn phải nhập viện khẩn cấp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đặt cọc theo quy định của FV và khoản đặt cọc này sẽ được hoàn trả ngay khi chúng tôi nhận được thư bảo lãnh thanh toán từ công ty bảo hiểm.

Thông thường, công ty bảo hiểm của bạn sẽ gửi cho bệnh viện thư bảo lãnh thanh toán chấp nhận chi trả viện phí ở một mức nhất định trong một khoảng thời gian nằm viện nhất định với một số loại trừ nào đó tùy thuộc vào chính sách bảo hiểm của bạn. Nếu chi phí nằm viện của bạn vượt quá số tiền được chấp thuận hoặc thời gian nằm viện dài hơn dự kiến, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm thư bảo lãnh thanh toán cho phần chi phí phát sinh ngoài dự kiến từ công ty bảo hiểm.

Nếu công ty bảo hiểm của bạn không gửi thư bảo lãnh thanh toán cho bệnh viện trước khi bạn xuất viện, bạn sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí nằm viện cho bệnh viện trước, rồi sau đó yêu cầu hoàn trả từ công ty bảo hiểm cho phần thanh toán đó sau. Nhân viên Văn phòng bảo hiểm FV sẽ hướng dẫn bạn quy trình yêu cầu hoàn trả từ công ty bảo hiểm.

Dịch vụ khám ngoại trú

Nếu bạn khám hoặc điều trị ngoại trú, việc thanh toán qua bảo hiểm sẽ tùy thuộc vào loại hình thẻ bảo hiểm mà bạn mua, và loại hình dịch vụ (nội trú hay ngoại trú) mà Bệnh viện FV ký thỏa thuận thanh toán với công ty bảo hiểm của bạn. Trong hợp đồng thanh toán trực tiếp của một số công ty bảo hiểm không bao gồm dịch vụ ngoại trú; một số thì yêu cầu bệnh nhân phải đồng thanh toán. Về cơ bản, mỗi hợp đồng bảo hiểm đều có các điều khoản khác nhau. Vì thế, hãy đọc thật kỹ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm và kiểm tra lại với nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm, hoặc liên hệ với Văn phòng Bảo hiểm FV để làm rõ tất cả những băn khoăn, thắc mắc của bạn trước khi sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện FV.

“Dịch Vụ Thanh Toán Phi Tiền Mặt” Đối Với Một Số Công Ty Bảo Hiểm Khác

Ngay cả khi Bệnh viện FV chưa ký thỏa thuận thanh toán trực tiếp với công ty bảo hiểm của bạn, Chuyên viên Bảo hiểm của chúng tôi vẫn sẽ làm hết sức mình để bạn được áp dụng dịch vụ thanh toán phi tiền mặt cho dịch vụ điều trị nội trú bằng cách liên lạc với công ty bảo hiểm hoặc với bên phụ trách giải quyết bồi thường để yêu cầu bảo lãnh viện phí cho bạn. Dịch vụ thanh toán trực tiếp sẽ không được áp dụng đối với dịch vụ khám ngoại trú khi công ty bảo hiểm của bạn không nằm trong hệ thống thanh toán trực tiếp với FV.

Chúng tôi có thể xem xét để yêu cầu và chấp nhận bảo lãnh thanh toán của công ty bảo hiểm dù bảo hiểm này không thuộc hệ thống thanh toán trực tiếp với FV. Ngay khi nhận được Thư bảo lãnh thanh toán, thường mất từ 1 đến 3 ngày làm việc, chúng tôi có thể áp dụng hình thức thanh toán phi tiền mặt cho dịch vụ điều trị nội trú. Tuy nhiên, đặc biệt là trong trường hợp nhập viện khẩn cấp, chúng tôi phải yêu cầu bạn đặt cọc và khoản này sẽ được hoàn lại cho bạn sau khi chúng tôi nhận được thư chấp nhận bảo lãnh thanh toán.

Thông thường công ty bảo hiểm của bạn sẽ gửi cho chúng tôi thư bảo lãnh thanh toán chấp nhận chi trả viện phí ở một mức nhất định trong một khoảng thời gian nằm viện nhất định với một số loại trừ nào đó tùy thuộc vào chính sách bảo hiểm của bạn. Khi chi phí nằm viện của bạn vượt quá số tiền được bảo lãnh thanh toán hoặc thời gian nằm viện kéo dài hơn dự kiến, chúng tôi sẽ phải yêu cầu bảo lãnh thanh toán tiếp theo từ công ty bảo hiểm của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sẽ không yêu cầu hoặc không chấp thuận bảo lãnh thanh toán cho trường hợp công ty bảo hiểm của bạn ở nước ngoài mà chúng tôi chưa thiết lập mối quan hệ hiện hữu nào hoặc không có cơ sở pháp lý như Canada, Nga, châu Phi, Nhật Bản và một vài quốc gia khác. Trong trường hợp này, bệnh nhân cần đặt cọc, thanh toán các chi phí điều trị phát sinh và yêu cầu bồi hoàn từ công ty bảo hiểm. Văn phòng Bảo hiểm FV luôn sẵn lòng hướng dẫn bạn các thủ tục và quy trình yêu cầu thanh toán từ công ty bảo hiểm.

Dịch Vụ Thanh Toán Thông Thường

Nếu công ty bảo hiểm của bạn không nằm trong hệ thống thanh toán trực tiếp của FV, bạn phải thanh toán sau mỗi lần sử dụng dịch vụ như bệnh nhân khác. Văn phòng Bảo hiểm FV luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn những chứng từ cần thiết và hoàn tất đơn yêu cầu bồi hoàn để nộp công ty bảo hiểm của bạn.

Bảo hiểm an sinh xã hội của Pháp (la « sécurité sociale »)

Nếu bạn là công dân Pháp và được bảo hiểm bởi hệ thống an sinh xã hội của Pháp thì bạn chỉ cần thanh toán trước và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả giấy tờ cần thiết để bạn yêu cầu bồi hoàn thanh toán tại Pháp.