MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI FV

FV không chỉ là một doanh nghiệp, mà là đại gia đình của đội ngũ nhân viên.

Ở FV, tất cả nhân viên đều được tôn trọng và đối xử công bằng. Văn hóa của chúng tôi là văn hóa tôn trọng, tin tưởng và khích lệ lẫn nhau. Chúng tôi khuyến khích nhân viên chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ thành công cũng như sai lầm của chính mình và đồng nghiệp để cùng phát triển.

Văn hóa công bằng (“Just Culture”) của FV tạo cho nhân viên thói quen sẵn sàng báo cáo sự cố và luôn cảm thấy yên tâm để làm tốt công việc.

Đối với chúng tôi truyền thông nội bộ vô cùng quan trọng, giúp cập nhật thông tin, tăng cường giao tiếp và củng cố tinh thần đoàn kết trong công việc; điều đó được thể hiện thông qua các cuộc họp định kỳ, các bản tin nội bộ và các hoạt động kiểm tra chéo về an toàn bệnh nhân.

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Bệnh viện FV xây dựng tiêu chuẩn làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp trong một môi trường thân thiện và giảm thiểu căng thẳng. Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự giao tiếp và xây dựng tính đồng đội, hợp tác trong nhân viên, giữa nhân viên và đội ngũ quản lý. Nhân viên được khuyến khích phát huy hết khả năng đóng góp của mình.