PHÚC LỢI

 • Thu nhập và Phúc lợi của FV dành cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên rất hấp dẫn
 • FV áp dụng hệ thống trả lương 3P thỏa mãn nhân viên theo đúng vị trí (Position), khả năng (People) và hiệu quả công việc (Performance)
 • Đánh giá hiệu quả công việc chi tiết
 • Nhân viên được hưởng lương tháng 13.
 • Nhân viên được nhiều ngày nghỉ phép hơn (có thể lên đến 15.5 ngày phép).
 • Được cấp Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe (Vietnamcare)
 • Được cung cấp chương trình An toàn và Sức khỏe Nhân viên
 • Tư vấn tâm lý điều dưỡng
 • Được cung cấp bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp
 • Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại FV
 • Được giảm giá đối với dịch vụ ăn uống tại FV

Phúc lợi giành cho bác sĩ

 • Môi trường làm việc an toàn, bác sĩ hoàn toàn yên tâm tập trung điều trị bệnh nhân và hoàn thiện tay nghề.
 • Mức thu nhập hấp dẫn, có cơ hội tăng thu nhập theo khả năng.
 • Được nhiều hỗ trợ từ đồng nghiệp, Hội đồng Cố vấn Chuyên môn và Ban Giám Đốc
 • Hệ thống Quản trị Dịch vụ Chăm sóc Bệnh nhân hiệu quả
 • Được cung cấp Bảo hiểm Rủi ro Nghề nghiệp
 • Được cấp Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe cho bản thân và gia đình trực hệ (Vietnamcare)
 • Được đào tạo để hòa nhập đối với các bác sĩ mới
 • Được đào tạo và phát triển chuyên môn
 • Được tham gia các khóa Đào tạo Y khoa liên tục giành cho bác sĩ (CME)
 • Được tham gia chương trình Khen thưởng Chất Lượng giành cho bác sĩ
 • Chính sách đãi ngộ giành cho Cấp Quản Lý nhằm khuyến khích, động viên và giữ nhân viên