HỘI VIÊN BẢO AN

Thẻ Hội Viên Bảo An dành cho những bệnh nhân đã có bảo hiểm thanh toán viện phí và muốn dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ khám ngoại trú tại Bệnh viện FV. Chương trình này không giới hạn độ tuổi.

Các quyền lợi của Hội Viên Bảo An bao gồm:

  • Số lần khám bệnh miễn phí không giới hạn tại các chuyên khoa được chỉ định* của Bệnh viện FV và Phòng khám FV Saigon.
  • Số lần khám bệnh miễn phí không giới hạn tại Khoa Cấp Cứu – Bệnh viện FV.
  • Giảm giá 15% các Chương trình Khám sức khỏe Tổng quát tại Bệnh viện FV (không áp dụng cho Chương trình Kiểm tra Sức khỏe Cao cấp).
  • Giảm giá 5% cho các dịch vụ tại Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh được bác sĩ Bệnh viện FV chỉ định trong quá trình khám bệnh.tại Khoa Khám Bệnh Ngoại Trú hoặc Khoa Tai Nạn và Cấp Cứu.

Mức phí Hội Viên Bảo An:

Mức phí Hội Viên Bảo An được tính theo bậc, tùy vào độ tuổi của Hội viên:

Chọn Độ tuổi của Hội Viên Mức giá

* Tất cả các khoa tại Bệnh viện FV, ngoại trừ khoa Nha, Phẫu Thuật Thẩm Mỹ và Chống lão hóa, khoa Sản, khoa Tâm thần, khoa Tâm lý và Khám tư vấn với bác sĩ bên ngoài (là bác sĩ hoặc chuyên gia không làm việc tại Bệnh viện FV), Tán Sỏi và Nội Soi – Vui lòng tham khảo “Danh Sách Quyền lợi Hội viên – Các Điều Khoản và Điều Kiện