HỘI VIÊN ƯU TIÊN

Quyền lợi cho bệnh nhân nội trú

 • Hội Viên Ưu Tiên sẽ được hưởng gói bảo hiểm Điều Trị Cấp Cứu, Nằm Viện, Phẫu Thuật và Chăm Sóc Thai Sản lên đến 220.000.000 đồng trong mỗi Năm Hội Viên. Chi tiết hỗ trợ tài chính như sau:
  • 110.000.000 đồng chi phí y tế trong trường hợp bị Tai Nạn cần Điều Trị Cấp Cứu, Nằm Viện.
  • 110.000.000 đồng chi phí y tế cho các trường hợp Ốm Đau/Bệnh Tật và Chăm Sóc Thai Sản với các giới hạn như sau:
   • Chi phí Điều Trị Cấp Cứu: 5.000.000 đồng/ngày
   • Chi Phí Nằm Viện (không bao gồm chi phí Phẫu Thuật): 5.000.000 đồng/ngày.
   • Chi phí Phẫu Thuật: 88.000.000 đồng.
   • Chi Phí Nằm Viện cho Chăm Sóc Thai Sản (ngoại trừ khám trước khi sinh): 28.600.000 đồng/năm, với các giới hạn như sau:
    • Sinh thường và/hoặc Biến Chứng Thai Sản:5.000.000 đồng/ngày.
    • Sinh mổ: 22.000.000 đồng cho chi phí Phẫu Thuật và 5.000.000 đồng cho Chi Phí Nằm Viện.
    • Tiền phòng được thanh toán đến mức phòng đơn tiêu chuẩn
 • Hội Viên Ưu Tiên được giảm giá 15% Chi Phí Nằm Viện không được bảo hiểm chi trả theo quyền lợi của Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt, áp dụng với điều kiện loại trừ (tham khảo “Danh sách Quyền lợi Hội viên – Điều khoản và Điều kiện”).

 Quyền lợi cho bệnh nhân ngoại trú

 • Số lần khám bệnh miễn phí không giới hạn tại các chuyên khoa được chỉ định* của Bệnh viện FV và Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn.
 • Số lần khám bệnh miễn phí không giới hạn tại Khoa Cấp Cứu – Bệnh viện FV.
 • Giảm giá 20% các Chương trình Khám sức khỏe Tổng quát hiện đang có tại Bệnh viện FV (không bao gồm Chương trình Kiểm tra sức khỏe Cao cấp)
 • Giảm giá 5% cho các dịch vụ xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được bác sĩ Bệnh viện FV chỉ định trong quá trình khám bệnh.tại Khoa Khám Bệnh Ngoại Trú hoặc Khoa Tai Nạn và Cấp Cứu.

Mức phí Hội Viên Ưu Tiên được tính theo bậc, tùy vào độ tuổi của Hội viên:

Chọn Độ tuổi của Hội Viên Mức giá

(Đơn vị: đồng)

Hội viên không đủ điều kiện được hưởng quyền lợi bảo hiểm nội trú của Bảo hiểm Bảo Việt vẫn có thể mua thẻ Hội Viên VIP theo mức giá trên nhưng chỉ được hưởng quyền lợi cho các dịch vụ điều trị ngoại trú và được Bệnh viện FV giảm giá viện phí khi nằm viện.

* Tất cả các khoa tại Bệnh viện FV, ngoại trừ khoa Nha, Phẫu Thuật Thẩm Mỹ và Chống lão hóa, khoa Sản, khoa Tâm thần, khoa Tâm lý và Khám tư vấn với bác sĩ bên ngoài (là bác sĩ hoặc chuyên gia không làm việc tại Bệnh viện FV), Tán Sỏi và Nội Soi – Vui lòng tham khảo “Danh Sách Quyền lợi Hội viên – Các Điều Khoản và Điều Kiện