HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ HỘI VIÊN FV

Cách sử dụng Thẻ Hội Viên FV

Quyền lợi của Thẻ Hội Viên FV được áp dụng tại Bệnh viện FV và Phòng khám đa khoa FV Sài Gòn. Khi đặt hẹn khám hoặc điều trị tại Bệnh viện FV hoặc phòng khám đa khoa FV Sài Gòn, bạn chỉ cần trình Thẻ Hội Viên tại quầy Thông tin dành cho Hội Viên để được trợ giúp và hướng dẫn. Sau khi hoàn tất khám và điều trị, hãy trình Thẻ Hội Viên cho nhân viên thu ngân để được hưởng các quyền lợi ưu đãi và giảm giá dành cho Hội Viên.

Đội ngũ Chuyên viên Tư vấn Thẻ Hội Viên – Bệnh viện FV

Đội ngũ Chuyên viên Tư vấn Thẻ Hội Viên của chúng tôi được đào tạo bài bản và luôn tận tình giải thích cho bạn mọi thắc mắc về Chương trình Thẻ Hội Viên FV.

  • Chuyên viên tư vấn Thẻ Hội Viên sẽ giải thích tất cả các quyền lợi của Chương trình Thẻ Hội Viên và giúp bạn chọn chương trình phù hợp với nhu cầu, lối sống và khả năng tài chính của bạn.
  • Chuyên viên tư vấn Thẻ Hội Viên có thể gặp bạn ở bất cứ địa điểm nào phù hợp với bạn. Bạn có thể trực tiếp đến gặp chúng tôi tại Bệnh viện FV, hoặc Phòng khám đa khoa FV Sài Gòn, hoặc, một Chuyên viên tư vấn có thể đến nhà bạn hoặc hẹn gặp bạn tại bất cứ địa điểm nào bạn muốn.

Quầy Thông tin dành cho Hội Viên:

Là Hội Viên, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tận tình từ Điều phối viên chương trình Thẻ Hội Viên của chúng tôi tại quầy Thông tin dành cho Hội Viên nằm trên Sảnh Indochine. Hội Viên có thể nhận được tất cả thông tin về việc mua, nâng cấp và gia hạn thẻ, về các quyền lợi, hỗ trợ đặt hẹn và thông tin về các dịch vụ của bệnh viện.

Thông tin liên hệ cần thiết:

  • Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Thẻ Hội Viên, vui lòng gọi đến quầy Thông tin dành cho Hội Viên số (028) 54 11 34 64, hoặc Chuyên viên tư vấn Thẻ Hội Viên số (028) 62 91 11 67
  • Nếu bạn muốn đặt hẹn qua quầy Thông tin dành cho Hội Viên, vui lòng gọi số (028) 54 11 34 64
  • Để liên hệ khoa Cấp cứu – Bệnh viện FV, vui lòng gọi số (028) 54 11 35 00