Thông tin khoa học, các triệu chứng bệnh và cách phòng ngừa COVID-19